خمی از شراب ربانی

خمی از شراب ربانی

Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد / Sep 22, 2019

Afghanasamai Asamai

 • Title: خمی از شراب ربانی
 • Author: Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد
 • ISBN: null
 • Page: 297
 • Format: Paperback
 • Best Books, خمی از شراب ربانی By Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book خمی از شراب ربانی, essay by Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد. Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you

  Afghanasamai Asamai

  • Free Download [Romance Book] õ خمی از شراب ربانی - by Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد ✓
   297 Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد
  • thumbnail Title: Free Download [Romance Book] õ خمی از شراب ربانی - by Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد ✓
   Posted by:Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد
   Published :2018-010-03T11:44:31+00:00

  About "Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد"

   • Shams-i Tabrizi محمدعلی موحد

    Shams i Tabr z or Shams al Din Mohammad 1185 1248 was a Persian Muslim, who is credited as the spiritual instructor of Mewl n Jal l ad D n Muhammad Balkhi, also known as Rumi and is referenced with great reverence in Rumi s poetic collection, in particular Diwan i Shams i Tabr z The Works of Shams of Tabriz Tradition holds that Shams taught Rumi in seclusion in Konya for a period of forty days, before fleeing for Damascus The tomb of Shams i Tabr z was recently nominated to be a UNESCO World Heritage Site


  655 Comments

  1. این کتاب که گزیده ای از مقالات شمس تبریزی است به انتخاب و توضیح دکتر محمد علی موحد با مقدمه ای خوب و گیرا از ایشان و شرح های جالبی که داشته اند، غنیمتی است برای ورود به دنیای پر رمز و راز شمس تبریز و مولانا. اینکه ورای شناخت عرفانی از آن دو، از این مقالات می توان به شخصیت شمس نیز پ [...]


  2. بعد از سالها که در پی این کتاب بودم پیدایش کردم.در مجلسی در حضور نویسنده بزرگ آن.


  3. ابراهيم ادهم پيش از آن كه ملك بلخ بگذارد، طاعت ها كردى و گفتى: اين چگونه است كه گشايش نمى شود؟تا شبى بر تخت خفته بود. ناگاه بانگ قدم نهادن بر بام كوشك بدو رسيد، چنان كه جمعى مى آيند و مى روند. از آن بانگ ها او را حيرتى و دهشتى عجب مى آمد، چنان كه نمى توانست بانگ زند و سلاح داران را خ [...]


  Leave a Reply