کاریکلماتور ، کتاب دوم: گردشی کوتاه با پرویز شاپور

کاریکلماتور ، کتاب دوم: گردشی کوتاه با پرویز شاپور

Parviz Shapour / Jun 19, 2019

 • Title: کاریکلماتور ، کتاب دوم: گردشی کوتاه با پرویز شاپور
 • Author: Parviz Shapour
 • ISBN: null
 • Page: 446
 • Format: Paperback
 • 2 1354

  • [PDF] ↠ Free Read ↠ کاریکلماتور ، کتاب دوم: گردشی کوتاه با پرویز شاپور : by Parviz Shapour ↠
   446 Parviz Shapour
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Read ↠ کاریکلماتور ، کتاب دوم: گردشی کوتاه با پرویز شاپور : by Parviz Shapour ↠
   Posted by:Parviz Shapour
   Published :2018-09-26T11:28:37+00:00

  About "Parviz Shapour"

   • Parviz Shapour

    Persian 1329 1343 1330 1344 31 32 37 21 1346 1354 1356 15 1378 .


  610 Comments

  1. کتاب اول؛ مجموعه نوشته­ ها و طرح­های طنز است، کتاب دوم، گردشی کوتاه با پرویز شاپور نام گرفته، کتاب سوم، با گردباد می­رقصم نام دارد. کتاب چهارم، همه به ملاقات آینه می­رویم، و کتاب پنجم و ششم کاریکلماتور نام گرفته است. و کتاب هفتم به نگاهم خوش آمدی، و کتاب هشتم، پایین آمدن درخت ا [...]  Leave a Reply