روش برداشت از قرآن

روش برداشت از قرآن

Ali Safaei Haeri / Nov 16, 2019

None

 • Title: روش برداشت از قرآن
 • Author: Ali Safaei Haeri
 • ISBN: null
 • Page: 184
 • Format: None
 • None

  Dutar TURKMEN INTERNATIONAL HOME PAGE The Instruments These are divided into idiophones gopuz , aerophones khyzlavuk, shuishul, dilli tuyduk and chordophones dutar, gidzhak Idiophones Gopuz reed plucking musical instrument of the Turkmens, widely used by women and children. Afghanasamai Asamai

  • ✓ روش برداشت از قرآن || ↠ PDF Read by ✓ Ali Safaei Haeri
   184 Ali Safaei Haeri
  • thumbnail Title: ✓ روش برداشت از قرآن || ↠ PDF Read by ✓ Ali Safaei Haeri
   Posted by:Ali Safaei Haeri
   Published :2018-09-11T18:55:02+00:00

  About "Ali Safaei Haeri"

   • Ali Safaei Haeri

    1330 .


  788 Comments

  1. شاید انتظار من از کتاب زیاد بود،ولی اونجوری که باید، راهکار عملی برای فهم بیشتر قرآن رو ازش برداشت نکردم.


  2. روش برداشت از قرآن، علی صفایی حائری (عین، صاد)؛ انتشارات لیله القدر. هم کتاب قشنگی است و هم بیان قشنگی دارد و هم مثالهای قشنگ. برخلاف عمده کتب آقای حائری، طرح روی جلد قشنگی هم دارد. آدم می ماند با این همه زیبایی. اضافه کنید زیبایی خود بحث از کاربرد قرآن. (هم زیبایی قرآن و هم زیبایی [...]


  Leave a Reply