İdealler Gerçekleşirken... Suna Kıraç’ın İzinde, 10 Yılın Öyküsü

İdealler Gerçekleşirken... Suna Kıraç’ın İzinde, 10 Yılın Öyküsü

Rıdvan Akar / Jan 25, 2020

dealler Ger ekle irken Suna K ra n zinde Y l n yk s T rkiye nin ilk i kad nlar ndan Suna K ra n e itim k lt r ve sa l k alan nda ba latt nc s oldu u destekledi i sivil toplum giri imlerinin ve bunlar ger ekle tiren kurumlar n ba ar yk lerini anlata

 • Title: İdealler Gerçekleşirken... Suna Kıraç’ın İzinde, 10 Yılın Öyküsü
 • Author: Rıdvan Akar
 • ISBN: 9786054642663
 • Page: 150
 • Format: Paperback
 • T rkiye nin ilk i kad nlar ndan Suna K ra n e itim, k lt r ve sa l k alan nda ba latt , nc s oldu u, destekledi i sivil toplum giri imlerinin ve bunlar ger ekle tiren kurumlar n ba ar yk lerini anlatan dealler Ger ekle irken Suna K ra n izinde 10 y l n yk s kitab Suna ve nan K ra Vakf Yay nlar aras ndan kt lk bask s 2006 y l nda yap lan mr mdeT rkiye nin ilk i kad nlar ndan Suna K ra n e itim, k lt r ve sa l k alan nda ba latt , nc s oldu u, destekledi i sivil toplum giri imlerinin ve bunlar ger ekle tiren kurumlar n ba ar yk lerini anlatan dealler Ger ekle irken Suna K ra n izinde 10 y l n yk s kitab Suna ve nan K ra Vakf Yay nlar aras ndan kt lk bask s 2006 y l nda yap lan mr mden Uzun deallerim Var kitab n n devam niteli indeki yap t , gazeteci yazar R dvan Akar kaleme ald.Suna K ra n ya am yk s n anlatan ve gene R dvan Akar n yay na haz rlad mr mden Uzun deallerim Var ba l n ta yan ilk kitap, zellikle kad nlara, gen lere, i d nyas n n parlayan yeni y ld zlar na yol g sterici, ufuk a c ve ilham kayna olmu tu.Bug n Suna ve nan K ra n ad , katk s ve deste i olan projeler mr a an bir ideale d n t bu idealler ise payla lan, geli tirilen ve b y yen bir ger ekli e evrildi Suna ve nan K ra Vakf Yay nlar An Dizisi nin i te bu ikinci kitab , dealler Ger ekle irken SunaK ra n izinde, 10 y l n yk s , son 10 y la k tutuyor, bu idealler er evesinde geli en hayatlar , Suna K ra n izdi i hedefe do ru ilerleyen, bu u urda emek veren yol arkada lar n ve onlar n umut, inan , zveri ve ba ar ile ta lanm yk lerini i eriyor.R dvan Akar n iki b l m olarak kurgulad kitab n ilk b l m nde, Suna K ra n ya am yk s nden arp c detaylar yer al yor Notlar ndan, mektuplar ndan, alb mlerinden ve yak n evresinin tan kl klar ndan derlenen bu b l m, modern bir i kad n , e itimin nemine y rekten inanan aktif bir sivil toplum g n ll s , sevgi dolu bir e ve anne olarak Suna K ra n portresini iziyor.Suna K ra n do u una, geli imine ve s rd r lmesine katk da bulundu u sivil toplum rg tleri e itim kurumlar ve bu kurumlar n kahramanlar , y r tt projeler, ya am de i en, kendine ve lkesine de er katan insanlar ise kitab n ikinci b l mde tan kl klar yla yer buluyor.

  • Free Download [Biography Book] ☆ İdealler Gerçekleşirken... Suna Kıraç’ın İzinde, 10 Yılın Öyküsü - by Rıdvan Akar Ú
   150 Rıdvan Akar
  • thumbnail Title: Free Download [Biography Book] ☆ İdealler Gerçekleşirken... Suna Kıraç’ın İzinde, 10 Yılın Öyküsü - by Rıdvan Akar Ú
   Posted by:Rıdvan Akar
   Published :2018-010-01T14:37:57+00:00

  About "Rıdvan Akar"

   • Rıdvan Akar

    Sivas n Zara il esinde do an 1961 R dvan Akar, Gazi niversitesi ktisad dar Bilimler Fak ltesi ni bitirdi 1987 de stanbul niversitesi ktisat Fak ltesi Maliye B l m nde y ksek lisans n tamamlad T rk Haberler Ajans , S z , Ekonomik Panorama , Tempo , Milliyet ve atv de al t Halen 32 G n Haber Program nda yay n y netmenli i yapan R dvan Akar, Madalyon Cumhuriyet in Yabanc Tan klar ve 12 Eyl l T rkiye nin Milad belgesellerini haz rlad M Ali Birand ve Hikmet Bila yla birlikte.


  612 Comments

  Leave a Reply