Dukun Lepus

Dukun Lepus

Ahmad Bakri / Sep 15, 2019

Dukun Lepus Kalemahan dina ngagunakeun basa Sunda teh henteu kapanggih dina carita carita pondok Ahmad Bakri anu dimuat dina Dukun Lepus mah Ahmad Bakri tapis pisan ngagunakeun basa Sunda anu hirup tur sanajan an

 • Title: Dukun Lepus
 • Author: Ahmad Bakri
 • ISBN: null
 • Page: 193
 • Format: None
 • Kalemahan dina ngagunakeun basa Sunda teh henteu kapanggih dina carita carita pondok Ahmad Bakri anu dimuat dina Dukun Lepus mah Ahmad Bakri tapis pisan ngagunakeun basa Sunda anu hirup tur sanajan anjeunna ge henteu bisa ngaleupaskeun diri tina pangaruh basa Indonesia tapi ku anjeunna mah jengglenganana jadi Nyunda, sabab panginditanana mikir dina basa Sunda, ngawangun uKalemahan dina ngagunakeun basa Sunda teh henteu kapanggih dina carita carita pondok Ahmad Bakri anu dimuat dina Dukun Lepus mah Ahmad Bakri tapis pisan ngagunakeun basa Sunda anu hirup tur sanajan anjeunna ge henteu bisa ngaleupaskeun diri tina pangaruh basa Indonesia tapi ku anjeunna mah jengglenganana jadi Nyunda, sabab panginditanana mikir dina basa Sunda, ngawangun ungkara kalimahna dina basa Sunda Kabehna aya 41 carita anu dimuat dina Dukun Lepus teh Rea anu nyaritakeun kahirupan di lembur Sunda, anu ditulis ku Ahmad Bakri kalawan tapis nu ngagambarkeun yen anjeunna wawuh wanoh kana kahirupan jeung kajiwaan urang lembur nu tara rea codeka Dina gunem catur pangpangna, anjeunna rea ngagunakeun kecap kecap dialek lembur asalna Rancah, Ciamis anu ku kituna ngabeungharan kosa kecap basa Sunda Humor anu sering leleb anteb sering kapanggih dina carita caritana, bangun ngajak nu maca sangkan diajar nyeungseurikeun kalakuan sorangan anu henteu merenah Nu dicaritakeunana ti jaman samemeh perang jaman normal , jaman Jepang, jaman revolusi kamerdikaan datang ka jaman kiwari, nepi ka carita carita pondok nu dimuat dina Dukun Lepus teh sacara henteu langsung mangrupa panorama kahirupan lembur jeung urang Sunda sapanjang jaman Ku Ahmad Bakri kagambarkeun barobahna ajen inajen kahirupan dina unggal jaman, nepi ka carita pondokna salian ti miboga ajen sastra teh miboga ajen dokumentasi sosial deuih Cindekna ku carita carita pondok anu dimuat dina Dukun Lepus, Ahmad Bakri ngabeungharan khazanah sastra Sunda ku karya anu luhur ajenna.

  • Free Download [Business Book] ✓ Dukun Lepus - by Ahmad Bakri ì
   193 Ahmad Bakri
  • thumbnail Title: Free Download [Business Book] ✓ Dukun Lepus - by Ahmad Bakri ì
   Posted by:Ahmad Bakri
   Published :2018-09-09T08:54:08+00:00

  About "Ahmad Bakri"

   • Ahmad Bakri

    Ahmad Bakri Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Dukun Lepus book, this is one of the most wanted Ahmad Bakri author readers around the world.


  495 Comments

  1. Buku kumpulan cerita pendek berbahasa Sunda.Serasa kembali ke masa lalu ketika membaca cerita-cerita di buku ini selain karena memang latar belakang ceritanya pada jaman dulu,juga karena sudah berpuluh tahun ( saking lamanya ) tidak pernah membaca lagi cerita berbahasa Sunda. Apalagi Ahmad Bakri bercerita dengan gaya bahasa yang akrab dan familiar dengan yang pernah saya baca waktu kecil. Ceritanya banyak yang lucu, bodor khas Sunda sehingga membacanya sambil tersenyum kadang tertawa terbahak . [...]


  2. satu di antara sedikit buku basa Sunda yang saya baca. bukan malas, tapi sulit carinya. Bagi yang nggak biasa berbicara Sunda mungkin sedikit kesulitan mencerna sebagian kalimat di buku ini. Termasuk saya :|


  Leave a Reply