Kız Tavlama Sanatı

Kız Tavlama Sanatı

Ateş İlyas Başsoy / Jul 16, 2019

K z Tavlama Sanat Kaleminden alevler f k ran bir yazardan romantic erotic politik komik tuhaf metinler Akl n zda bulunsun Bir insan n kendini sevmesi i in kendini bulmas veya en az ndan kendini kendini buldu una i

 • Title: Kız Tavlama Sanatı
 • Author: Ateş İlyas Başsoy
 • ISBN: 6055289171
 • Page: 340
 • Format: Paperback
 • Kaleminden alevler f k ran bir yazardan romantic, erotic, politik, komik, tuhaf metinler.Akl n zda bulunsun.Bir insan n kendini sevmesi i in, kendini bulmas veya en az ndan kendini kendini buldu una inand rmas gerekiyor Ben bu yalanlara kanmayacak kadar terliyim O halde yapmam gereken printer n send tu una basmak.Sonra kan ka ttaki sa mal klar ma uzun uzun baKaleminden alevler f k ran bir yazardan romantic, erotic, politik, komik, tuhaf metinler.Akl n zda bulunsun.Bir insan n kendini sevmesi i in, kendini bulmas veya en az ndan kendini kendini buldu una inand rmas gerekiyor Ben bu yalanlara kanmayacak kadar terliyim O halde yapmam gereken printer n send tu una basmak.Sonra kan ka ttaki sa mal klar ma uzun uzun bak p yazd klar m sevmek, onlara inanmak Ve sanki onlar da beni g r yormu as na, ka da h nz r h nz r g l msemek Olmak veya olmamak b t n mesele olamaz diyenlere

  • Unlimited [Classics Book] Ã Kız Tavlama Sanatı - by Ateş İlyas Başsoy Þ
   340 Ateş İlyas Başsoy
  • thumbnail Title: Unlimited [Classics Book] Ã Kız Tavlama Sanatı - by Ateş İlyas Başsoy Þ
   Posted by:Ateş İlyas Başsoy
   Published :2019-02-19T08:18:23+00:00

  About "Ateş İlyas Başsoy"

   • Ateş İlyas Başsoy

    1971 Bursa do umlu, okur ve yazar Bursa Erkek Lisesi, Kayseri Fen Lisesi ve ktisat Fak ltesi nde renim g rd 1983 y l ndan beri yaz lar ndan telif al yor, 1985 y l ndan beri gazetelerde al yor.Mizah dergileriyle ba layan yazarl k ser veni, edebiyat ve sanat dergileriyle devam etti niversiteye ba lad ndan beri reklam d nyas n n i inde ama kendini reklamc diye tan mlam yor, nk reklamc l n bir kimlik de il, bir giysi oldu una inan yor Ba soy Reklamc Nedir Nas l Reklamc Olunur isimli deneysel kitab ms s nda okurlara bu ayr m anlat yor SS Matematikte 20 Soru Garanti isimli kitab nda niversiteye haz rlanan rencilerin artland r lmas ve matematik kavray lar n n hatalar n ele ald Yay nland d nemde ok ses getiren bu matematik kitab , halen baz akademisyenler ve niversiteye haz rlanan renciler taraf ndan referans kitap olarak g r lmekte.2011 y l nda kan AKP Neden Kazan r CHP Neden Kaybeder kitab ile T rkiye de AKP d nda hi bir partinin do ru alg y netimi yapmad n , bu nedenle kaybettiklerini ve b yle devam ederlerse sonsuza dek kaybedeceklerini anlatt Ate li Kitaplar ad n verdi i mini kitaplar dizisiyle, yirmi y ld r yazd t m deneme, yk , masal ve aforizmalar n bir araya getiriyor.Ate lyas Ba soy ulusal ve uluslararas ok say da reklam d l kazand Fayda isimli reklam ajans n n ve Da isimli alg y netim st dyosunun sahibidir BirG n Gazetesi nde her pazartesi g n n arar Reklam Yarat c lar Derne i Ba kan ve T rkiye Zeka Vakf Genel Kurul yesidir


  326 Comments

  Leave a Reply