අහම්බකාරක

අහම්බකාරක

ලියනගේ අමරකීර්ති / Dec 08, 2019

 • Title: අහම්බකාරක
 • Author: ලියනගේ අමරකීර්ති
 • ISBN: 9789556775
 • Page: 213
 • Format: Paperback
 • , , , , .

  Muse Mobile .

  • ↠ අහම්බකාරක || ☆ PDF Download by ☆ ලියනගේ අමරකීර්ති
   213 ලියනගේ අමරකීර්ති
  • thumbnail Title: ↠ අහම්බකාරක || ☆ PDF Download by ☆ ලියනගේ අමරකීර්ති
   Posted by:ලියනගේ අමරකීර්ති
   Published :2018-09-27T11:59:07+00:00

  About "ලියනගේ අමරකීර්ති"

   • ලියනගේ අමරකීර්ති

    Liyanage Amarakeerthi W A Liyanage received his primary and secondary education at rural schools in Kurunegala district entering the university of Colombo in 1990 where he received a BA In 1998, Amarakeerthi went to the university of Wisconsin on a Fulbright Scholarship for his postgraduate studies On completing an MA in Literature in 2000, he was funded by the university of Wisconsin for his doctoral work under Prof.Charles Hallisey After obtaining his PhD in 2004 he moved to Cornell University on a teaching appointment where he also attended the School of Criticism and Theory at Cornell University.He joined university of Peradeniya in 2008 During his postgraduate studies he was able to take a host courses in literature, literary theory, theories of drama, translation theory, theories of aesthetics, film Studies and so on He has published than 15 books of fiction, poetry and literary theory He won national literary award for the best collection of short stories in 2000 and for the best novel in 2008 At Peradeniya he teaches courses in literary theory, translation Studies, postcolonial theory, theories of drama, and Aesthetics.


  480 Comments

  1. තදින් හිතට වැදුණු පොතක් කියන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික ධනවතාගෙන් බොහෝ වෙනස් චරිතයක් වන බන්දුල බලගල්ල කතාව මුල සිටම මගේ සිත් ගත්තා. ඔහුගේ චිත්ත ස්වභාවය මගේ ආකල්ප වලට දරන සමීප බව එයට හේතුව වි [...]


  2. අහම්බයෙන් පමණක් පොතක් කියැවූ මට මේ පොත මහ රෑ නිදි නොමැතිව අවදිව කියැවීමට බල කර සිටි වග පමණක් කිව යුතුය.


  3. පාරම්පරික වලව් පැලැන්තිය නියෝජනය කරන, ඒ හා ගෙතුන වාමාංශික දේශපාලනය හා ලුම්පන් පන්තියේ ඝට්ටනය මනාව පෙන්නුම් කරයි.


  4. සංකීර්ණ මිනිස් සබඳතා සහ ආශාවන් මෙන්ම ඒවා සාක්ෂාත් කරගැනීමට මිනිසුන්ට යා හැකි උපරිම අන්තය කියාපාන අතරේ කළු නොවුනු සුදුද නොවුනු මිනිස් සමූහයක අහම්බයන් ගොන්නක් කැටිකරගත් නවකතාවක්


  5. "අහම්බයක් නොවන අහම්බකාරක"මේ මා මෙවර ස්වර්ණ පුස්තක දෙවැනි වටයට තේරුණු පොත් අතරෙන් කියවන තුන්වැන්නයි.බැලූ බැල්මට බන්දුල බලගල්ල චරිතය ගැන ගෙතුණු කතාවක් යැයි හැඟුණද අවසානයේ වැටහී යන පරිදි ඔහ [...]


  Leave a Reply