Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir / Jun 17, 2019

Uluslararas li kiler Art k markala m yazarlar olan Goldstein ve Pevehouse un d nyada ok satan ve en ok ba vurulan alan ndaki lider ders kitab Uluslararas li kiler hem alan n teorisine hem de akt el geli melere dair en k

 • Title: Uluslararası İlişkiler
 • Author: Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir
 • ISBN: 9786054665204
 • Page: 131
 • Format: Paperback
 • Art k markala m yazarlar olan Goldstein ve Pevehouse un d nyada ok satan ve en ok ba vurulan, alan ndaki lider ders kitab Uluslararas li kiler, hem alan n teorisine hem de akt el geli melere dair en kapsaml ve en g ncel giri kayna d r Uluslararas ili kilerin ekirde i say lan klasik konular n yan nda daha b t nle mi ve giriftle mi akt rler ve aralar ndaki iliArt k markala m yazarlar olan Goldstein ve Pevehouse un d nyada ok satan ve en ok ba vurulan, alan ndaki lider ders kitab Uluslararas li kiler, hem alan n teorisine hem de akt el geli melere dair en kapsaml ve en g ncel giri kayna d r Uluslararas ili kilerin ekirde i say lan klasik konular n yan nda daha b t nle mi ve giriftle mi akt rler ve aralar ndaki ili kilerin do as ve muhtevas na dair, standart ders kitab s k c l ndan olduk a uzak, kolay anla l r ve zevkle okunur bir dile s hip olan bu kitapta, g n m z d nyas n n ne kan uluslararas ekonomi politik, uluslararas ticaret, finans, s rd r lebilir kalk nma, evre, sa l k ve n fus politikalar ve k resel e itsizlik gibi meseleleri zerine de kapsaml bir perspektif sunulmakta.2013 2014 g ncellemesini i eren 10 edisyondan yap lan bu eviri bir ok uluslararas ili kiler kitab taraf ndan da rnek al nan sistemati i ve i eri i ile pedagojik ve akademik y nden olduk a tatmin edicidir.Okunurlu u ve anla l rl daha da art ran ve peki tirmeyi kolayla t ran di er ba l ca zellikler ise unlard r Kavramlar ve G ncel Olaylar Ke fedin G venlikle ilgili, ekonomik ve uluslararas olaylar hakk nda dengeli bir ara t rma i ermektedir Terminolojik Da arc n z Geni letin Sayfa kenarlar nda, b l mde ge en anahtar terimler hakk ndaki a klamalar kitab n verimlili ini art rmaktad r Ele tirel D ncenizi Geli tirin Ele tirel D nce Sorular b l m rencilere uluslararas ili kiler teorisini g ncel d nya problemlerine nas l uygulayacaklar konusunda yard mc olur rencilerin Dikkatini ekin Say s z ekil, harita ve foto raf g ncel ve canl bir okuma deneyimi sunmaktad r.

  • Unlimited [Romance Book] ↠ Uluslararası İlişkiler - by Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir ✓
   131 Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir
  • thumbnail Title: Unlimited [Romance Book] ↠ Uluslararası İlişkiler - by Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir ✓
   Posted by:Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir
   Published :2018-010-20T15:08:57+00:00

  About "Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir"

   • Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir

    Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Uluslararası İlişkiler book, this is one of the most wanted Joshua S. Goldstein Jon C. Pevehouse Haluk Özdemir author readers around the world.


  419 Comments


  Leave a Reply