İkili Yalnızlık

İkili Yalnızlık

Lütfiye Aydın / Dec 07, 2019

kili Yaln zl k yi kad nd yengem Y re i yumu akt ana t Asma yapra ndan bu ulama zerdali ekirde inden ekmek yapard yle de becerikli Ama bizden gizli doyururdu ocuklar n Oca tek kibritle yakamad diye olmad k dayakla

 • Title: İkili Yalnızlık
 • Author: Lütfiye Aydın
 • ISBN: 9750707537
 • Page: 448
 • Format: Paperback
 • yi kad nd yengem Y re i yumu akt , ana t Asma yapra ndan bu ulama, zerdali ekirde inden ekmek yapard yle de becerikli Ama bizden gizli doyururdu ocuklar n Oca tek kibritle yakamad diye olmad k dayaklar atan kocan n ye enlerini ne diye doyursundu hem stelik, zemherinin buzu, ks z n y z Tanr bile sevmezken onlar , koruyup kollamazken.Daha nce Gri G l yi kad nd yengem Y re i yumu akt , ana t Asma yapra ndan bu ulama, zerdali ekirde inden ekmek yapard yle de becerikli Ama bizden gizli doyururdu ocuklar n Oca tek kibritle yakamad diye olmad k dayaklar atan kocan n ye enlerini ne diye doyursundu hem stelik, zemherinin buzu, ks z n y z Tanr bile sevmezken onlar , koruyup kollamazken.Daha nce Gri G l adl yk kitab n yay nlad m z L tfiye Ayd n, ilk kez 1985 y l nda yay nlad kili Yaln zl k adl bu ilk kitab nda, titiz, kal c , usta bir yk c n n m jdesini veriyordu kili Yaln zl k, etin ya am ko ullar nda ayakta kalmaya al an kad nlar , i siz, yoksullu un pen esinde k vranan erkekleri, siyasal gerilimin ortas nda y n n yitirmi gen leri anlat rken, toplumumuzun alkant l ge mi ine de yak ndan, i eriden, duyarl l kla bak yor.

  • ↠ İkili Yalnızlık || ↠ PDF Download by ↠ Lütfiye Aydın
   448 Lütfiye Aydın
  • thumbnail Title: ↠ İkili Yalnızlık || ↠ PDF Download by ↠ Lütfiye Aydın
   Posted by:Lütfiye Aydın
   Published :2018-09-09T19:17:05+00:00

  About "Lütfiye Aydın"

   • Lütfiye Aydın

    L tfiye Ayd n,1949 y l nda Gaziantep te do du.Orta renimini bu kentte bitirdikten sonra zmir Buca da y ksek renimini tamamlad G revi gere i Anadolu nun e itli illerini dola t Giresun, Mardin Midyat, Zonguldak Devrek ve Gaziantep te T rk Dili ve Edebiyat retmeni olarak al t 70 li y llar n sonunda yk ye ba layan Ayd n n ilk kitab kili Yaln zl k Almanca ya evrildi Daha sonra Cemre,Sengisemai Bir l m ve l m Erken Bir Ak amd r adl yk kitaplar yay nlanan Ayd n, 80 li y llar n ba ndan bu yana, radyo ve TV programlar yazmaktad r 1977 den sonra yazd Tsunami adl yk kitab yla, 1988 K lt r Bakanl yk B y k d l n alan yazar, 2005 y l nda yay nlanan Gri G l adl yk ler toplam yla R fat Ilgaz yk d l ne de er bulundu Yay nlanmay bekleyen pek ok dosyas olan evli ve bir k z ocu u annesi L tfiye Ayd n, dramaturg program yazar olarak al makta ve Ankara da yazmay s rd rmektedir.Ayd n n ger ek olaylara dayanan yk lerinde, 2 Temmuz 1993 g n ya ad ve a r yan klarla kurtuldu u Sivas olaylar ndan izler bulunuyor.


  107 Comments

  Leave a Reply