Futbolun Ölümü

Futbolun Ölümü

İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak / Jan 28, 2020

Futbolun l m slam upi nin Milliyet gazetesinde Pazar n Ertesi s tununda yazd meslek hayat n n son on y l n n deyim yerindeyse olgunluk d neminin yaz lar yer al yor bu kitapta Karamsar yaz lar bunlar upi futbol

 • Title: Futbolun Ölümü
 • Author: İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak
 • ISBN: 9789750500527
 • Page: 452
 • Format: Paperback
 • slam upi nin Milliyet gazetesinde Pazar n Ertesi s tununda yazd , meslek hayat n n son on y l n n, deyim yerindeyse olgunluk d neminin yaz lar yer al yor bu kitapta Karamsar yaz lar bunlar upi, futbolun bir im sava na d nmesinden duydu u rahats zl , kendine zg g l tasvirlerle anlat yor Yeni d nem top ular n n, becerisi s n rl atletlere d n t n d slam upi nin Milliyet gazetesinde Pazar n Ertesi s tununda yazd , meslek hayat n n son on y l n n, deyim yerindeyse olgunluk d neminin yaz lar yer al yor bu kitapta Karamsar yaz lar bunlar upi, futbolun bir im sava na d nmesinden duydu u rahats zl , kendine zg g l tasvirlerle anlat yor Yeni d nem top ular n n, becerisi s n rl atletlere d n t n d n yor Eski futbolu , eski futbolcular , eskiden futbolla kurulan sevgi dolu, zenli ve sakin ili kiyi y dediyor Sahici, tatl bir nostaljik slupla te yandan, yeni zamanlar n futbolunda g rebildi i lt lar , 1990 lar n y ld zlar n da zevkle anlat yor upi T rkiye futbolunun y kseli devri olan 1990 lara, ters a lar da ka rmayan, geni ufuklu bir bak

  • [PDF] Download ☆ Futbolun Ölümü | by À İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak
   452 İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Futbolun Ölümü | by À İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak
   Posted by:İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak
   Published :2018-011-27T22:35:03+00:00

  About "İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak"

   • İslam Çupi Barış Karacasu Kıvanç Koçak

    slam upi 1932 y l nda Arnavutl k un ba kenti Tiran da do du upi ailesi Arnavut aristokrasisine mensuptu ve Enver Hoca ihtilalinin ard ndan stanbul a ta nd Bir s re Galatasaray Lisesi nde okuyan slam upi, oradan Vefa Lisesi ne ge ti ve bu okuldan mezun oldu 1950 lerin ilk yar s n n nl amat r tak m apa da s rekli forma giyen upi, sol ayakl futbol tekni i ile hayranl k uyand rm t 1957 y l nda G nl k Spor Gazetesi nde muhabir olarak gazetecili e ba lad Sonra Son Havadis, T rkiye Spor, Yeni stanbul, Ak am, Terc man ve Milliyet gazeteler inde spor yazar olarak al t 44 y ll k gazetecilik ya am nda, ba ta T rkiye Gazeteciler Cemiyeti ve T rkiye Spor Yaz lar Derne i olmak zere bir ok kurumdan 26 d l ald Bir d nem TSYD Asba kanl g revini de y r ten upi, evli ve bir ocuk babas yd Frans zca biliyordu st n zekas , zg n t rk esi ve benzetmeleriyle spor yazarl n sayg n bir meslek haline getirdi ve bir ekol olu mas n sa lad Kendisini sevenler ona, bir spor yazar oldu u kadar bir edebiyat g z yle de bak yordu Be ikta l nl Baba Hakk Yeten onu sporun Balzac olarak tan mlam S leyman Seba da, upi ye Arnavut Prensi nvan n yak t rm t r Tutkulu bir Fenerbah e a olmas upi nin yazarl na renk katm , kendisi de futbol sahalar ndan geldi i i in yaz lar hep ger ek i olmu tur Futbol kamuoyunda hakketti i de eri buldu unu s yleyemeyece imiz upi, 6 ubat 2001 tarihinde stanbul da ld.


  492 Comments

  Leave a Reply