Koraljna vrata

Koraljna vrata

Pavao Pavličić / Dec 10, 2019

Koraljna vrata Koliko hrvatskih filologa usne razmi ljaju i o tome da e ba oni prona i izgubljena pjevanja velikog hrvatskog epa Osmana Ali koliko bi njih bilo spremno kada bi spoznalo da je veliko otkri e dokinulo

 • Title: Koraljna vrata
 • Author: Pavao Pavličić
 • ISBN: 9789531403177
 • Page: 170
 • Format: Paperback
 • Koliko hrvatskih filologa usne razmi ljaju i o tome da e ba oni prona i izgubljena pjevanja velikog hrvatskog epa, Osmana Ali koliko bi njih bilo spremno kada bi spoznalo da je veliko otkri e dokinulo prirodnu zemaljsku ravnote u prona ene dijelove zatajiti, ponovno zagubiti Pavao Pavli i u ve klasi nom romanu Koraljna vrata nije se samo pozabavio Gunduli evim epKoliko hrvatskih filologa usne razmi ljaju i o tome da e ba oni prona i izgubljena pjevanja velikog hrvatskog epa, Osmana Ali koliko bi njih bilo spremno kada bi spoznalo da je veliko otkri e dokinulo prirodnu zemaljsku ravnote u prona ene dijelove zatajiti, ponovno zagubiti Pavao Pavli i u ve klasi nom romanu Koraljna vrata nije se samo pozabavio Gunduli evim epom, nego je obradio, lako i nenametljivo, jednu od najve ih tema umjetnosti, odnos dobra i zla Jer, iznad svega u emu jesmo morala bi biti harmonija, i briga o svijetu u kojemu se sve e e, kako to u romanu stoji, razbolijevaju djeca I u kojemu je miris lipe sve prigu eniji.

  Koraljna vrata lektira, Pavao Pavli i Lektire Koraljna vrata su kriminalisti ki roman u kojem se radnja odvija godine u Lastovu Tema romana je razmi ljanje o vrijednosti knji evnih djela, o granici savr enstva, o granici zdravlja i bolesti, dobra i zla gdje je cijelo vrijeme prisutna elja za otkrivanjem i pronala enjem, briga za Koraljna vrata by Pavao Pavli i Quotes from Koraljna vrata Tako nije itao jo od vremena kad je bio sasvim mlad i kad je od knji evnosti tra io ivotne odgovore I sad je kao i nekad osje ao da je upravo sve onako kako pjesnik ka e da je u tekstu re eno ne to to je on sam ve davno osje ao i bio je spreman da ustane i po ne ivjeti i djelovati prema tekstu koji ima pred sobom. Koraljna vrata Pavao Pavli i lektire Sjedi Koraljna vrata Pavao Pavli i Kratki sadr aj Radnja ovog romana zbiva se po etkom godine, na Lastovu Na malom otoku Lastovu filolog, Krsto Brodnjak, pronalazi dva izgubljena Gunduli eva pjevanja. KORALJNA VRATA klub.posluh KORALJNA VRATA Krsto Brodnjak, filolog iz Zagreba, dolazi na Lastovo na poziv sve enika koji je prona ao baul sa starim spisima Brodnjak svoj dolazak na Lastovo do ivljava i kao bijeg od stvarnosti, sumorne svakodnevnice bolesna supruga, brak koji to vi e nije Pavao Pavli i Koraljna vrata prepri ano lektira Koraljna vrata se u tekstu metafori ki pojavljuju na tri na ina, i to najprije kao naslov, zatim kao simboli ko pro ivljavanje glavnoga lika dok promatra plamene jezike koji mu se pri injavaju kao stvarna vrata, dok njihova crvena boja podsje a na krv. KORALJNA VRATA Lektirni naslovi Mozaik knjiga Koraljna vrata poti u na pogled u knji evnopovijesni retrovizor Koraljnim vratima barokni je ep u iven u suvremenu hrvatsku knji evnost. Koraljna vrata Pavao Pavli i by Svijet Knjige Issuu Mar , Koraljna vrata u izlizane traperice, i malo kao da su se tresla Netko je sjedio na kamenom pragu, u to doba, pri toj temperaturi i po takvom vjetru. Pavao Pavli i KORALJNA VRATA popara KORALJNA VRATA Glava prva Misovo, susvita Drveni kapak glasno je tresnuo o zid, a jedna enska ruka mu ila se da ga obuzda, dok se zeleno obojena kura otimala no ena silovitim hladnim vjetrom to je sa sobom nosio slane kapljice, pra inu, kovitlac biljnih mirisa i vonj luka iz ne ije kuhinje Mo da ba iz kuhinje one ra upane Moderna vremena Koraljna vrata Pavao Pavli i u ve klasi nom romanu Koraljna vrata nije se samo pozabavio Gunduli evim epom Osmanom, nego je obradio, lako i nenametljivo, jednu od najve ih tema umjetnosti, odnos dobra i zla Jer, iznad svega u emu jesmo morala bi biti harmonija, i briga o svijetu Lektire Pavao Pavli i Koraljna vrata Koraljna vrata se u tekstu metafori ki pojavljuju na tri na ina, i to najprije kao naslov, zatim kao simboli ko pro ivljavanje glavnoga lika dok promatra plamene jezike koji mu se pri injavaju kao stvarna vrata, dok njihova crvena boja podsje a na krv Ta su koraljna vrata bila simbol ljudske krvi, i to ne bilo koje krvi, ve Pelegrinove

  • [PDF] Download ☆ Koraljna vrata | by ↠ Pavao Pavličić
   170 Pavao Pavličić
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Koraljna vrata | by ↠ Pavao Pavličić
   Posted by:Pavao Pavličić
   Published :2019-02-17T04:19:38+00:00

  About "Pavao Pavličić"

   • Pavao Pavličić

    Pavao Pavli i ro en je 16 kolovoza 1946 godine u Vukovaru gdje je zavr io osnovnu kolu i gimnaziju Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je poredbenu knji evnost i talijanski jezik, a doktorirao je 1974 tezom iz podru ja metrike Sesta rima u hrvatskoj knji evnosti.Od 1970 g zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i danas redoviti profesor na Odsjeku za komparativnu knji evnost Knji evni i znanstveni interesi kod njega su podjednako zastupljeni i isprepli u se Kao znanstvenika, Pavli i a zaokupljaju teme iz starije hrvatske knji evnosti i literarne teorije Iz tog podru ja objavio je ve i broj rasprava i nekoliko knjiga Rasprave o hrvatskoj baroknoj knji evnosti, 1979, Knji evna genologija, 1983, Stih u drami, drama u stihu, 1985, Sedam interpretacija, 1986, Poetika manirizma, 1988, Stih i zna enje, 1993, Barokni stih u Dubrovniku, 1995.Knji evnu karijeru zapo eo je kao novelist i izdao je tri knjige pripovijedaka La a od vode, 1972, Vilinski vatrogasci, 1975, Dobri duh Zagreba, 1976, te dvadesetak romana Plava ru a, 1977, Stroj za maglu, 1978, Umjetni orao, 1979, Ve ernji akt, 1981, Slobodni pad, 1982, Trg slobode, 1986, Rakova djeca, 1988, Koraljna vrata, Diksilend, Kruh i mast,1996Neraskidiva veza Pavli i eva znanstvenog i knji evnog interesa mo e se i pro itati iz njegovih romana Naime, gotovo svi njegovi glavni junaci imaju nekakve veze s njegovim zvanjem Tako u romanu Koraljna vrata filolog odlazi na Lastovo pregledati stare spise me u kojima e prona i dva izgubljena pjevanja Gunduli eva Osmana U Rupi na nebu glavni lik je prevoditelj Pavli i je prevodio talijanske dolcestilnoviste koji otkriva zagreba ke gornjogradske podzemne hodnike, a u njegovom posljednjem romanu Numerus clausus u sredi tu pozornosti je student knji evnosti kao pripovjeda i njegov prijatelj, student medicine.Ve u Pavli i evoj novelisti koj fazi tre a zbirka pripovjedaka Dobri duh Zagreba primije ena je stanovita promjena u njegovom pisanju koja je postala njegova trajna odlika mije anje fantastike i postupaka karakteristi nih za kriminalisti ki roman Naime, u osnovi ve ine Pavli i evih romana je struktura enigme, a fantasti ne elemente koristi pri stvaranju zapleta Osim strukture enigme i fantasti nih elemenata, u njegovim romanima uo ljivi su i postupci karakteristi ni za tzv zabavnu knji evnost dinami na fabula puna neo ekivanih obrata , jednostavan izraz, plo ni likovi, odnosno likovi svedeni na funkcije koje imaju u strukturi zapleta.


  689 Comments

  1. “Tako nije čitao još od vremena kad je bio sasvim mlad i kad je od književnosti tražio životne odgovore. "Mislim da ova rečenica opisuje kako sam ja čitala ovu knjigu. Doista bila sam sasvim mlada i da tražila sam životne odgovore od književnosti, ali to ne mijenja činjenicu da sam u ovoj knjizi uživala. Možda sam to doista i pronašla. Odgovore. Književnost. Filozofiju. Trenutak mira. Koraljna vrata. Vrata koja vode u neke više predjele duha.Početak nije previše obećavao. Pr [...]
  2. Tekst je napisan izuzetno loše. Doima se siromašnim, previše jednostavnim. Likovi nisu uopće produbljeni. Radnja sama po sebi i nije dosadna ali način tkanja teksta ju je izmoždio. Jedna dosadna knjiga.Intertekstualnost i postmodernistička citatnost kod ove knjige nisu ama baš ništa specijalne niti aktualizirajuće. Čudi me lošost ove knjige jer ono što sam prije čitao od Pavličića bješe dosta bolje.


  3. Too bad I don't have enough of will power to read it again. I very much liked it during my high school years. I remember it feeling magical at the time, but I’m not entirely sure why.
  4. Virtuozna razrada/ egzekucija originalne ideje koja je ipak prenategnuta' za moj ukus, a ni izvanbračna avantura protagonista ne pridonosi boljem all around dojmu s mog gledišta.
  5. Nikada jedno ovako lagano štivo nisam duže čitao. Razlog tomu leži u dosadnom pripovjedaču u trećem licu, prilagođenom za djecu osnovnoškolske dobi. To otprilike izgleda ovako: Krsto Brodnjak maknuo je svoje stakleno oko i stavio ga u čašu. Ugledao je dječaka i pitao ga kako se zove. Dječak je lagao Krsti Brodnjaku. No Krsto Brodnjak je ipak zadobio njegovo povjerenje. Pošto Krsto Brodnjak nije imao društvo, poveo je dječaka da mu pravi društvo. (Karikiram, ali nije daleko od tog [...]


  Leave a Reply