1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler

1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler

Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu / Dec 12, 2019

ncesinde Osmanl mparatorlu u nda Ermeniler Son y llarda ardarda yay mlad prestij kitaplara bir yenisini daha ekleyen Aras Yay nc l k Fransal tarih i Raymond H K vorkian ve Paul B Paboudjian n ortak al mas olan ncesinde Osmanl mparatorlu

 • Title: 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler
 • Author: Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu
 • ISBN: 9786055753320
 • Page: 103
 • Format: Paperback
 • Son y llarda ardarda yay mlad prestij kitaplara bir yenisini daha ekleyen Aras Yay nc l k, Fransal tarih i Raymond H K vorkian ve Paul B Paboudjian n ortak al mas olan 1915 ncesinde Osmanl mparatorlu u nda Ermeniler adl eseri yay mlad.Fransa da yay mland ktan 20 y l sonra T rkiyeli okurla bulu an kitap, 1915 ncesinde Ermeni n fus bar nd ran 2900 a k n yerSon y llarda ardarda yay mlad prestij kitaplara bir yenisini daha ekleyen Aras Yay nc l k, Fransal tarih i Raymond H K vorkian ve Paul B Paboudjian n ortak al mas olan 1915 ncesinde Osmanl mparatorlu u nda Ermeniler adl eseri yay mlad.Fransa da yay mland ktan 20 y l sonra T rkiyeli okurla bulu an kitap, 1915 ncesinde Ermeni n fus bar nd ran 2900 a k n yerle im biriminin vilayet, sancak, kaza ve k yler d k m n sunuyor 20 nci y zy l ba lar nda ta ra b lgelerindeki Ermeni din g revlilerince haz rlanm olan n fus istatistiklerini ilk kez g n y z ne karan kitapta, s z konusu yerle im yerleri tarihsel arka planlar , sahip olduklar okul, kilise, ve manast rlar, eski yeni isimleri, haritalar ve 1000 kadar g rsel e li inde yer al yor ki b l mden olu an kitab n ilk b l m nde, 19 uncu y zy l n ikinci yar s yla birlikte modernle me s recine giren Osmanl mparatorlu u nda Ermeni halk n n ya ad alkant l d neme k tutuluyor Ermenilerin e itim, bas n yay n, din, ekonomi ve politika alanlar nda ya ad geli melerin irdelendi i Tarih ve Toplumsal Yap ba l kl bu b l m, imparatorlu un son 150 y l n n Ermeniler zelinde bir panoramas n sunuyor stanbul, zmir, zmit, Ankara, Sivas, Trabzon, Kayseri, Adana, Diyarbak r, Erzurum, Van nsanlar ve Ya ad klar Topraklar ad n ta yan ikinci b l mde, Osmanl mparatorlu u nda ya ayan Ermeni n fusunun k y k y, kasaba kasaba, ayr nt l bir d k m kar l yor K vorkian, bunu yaparken yerle im birimlerinin Orta a a, o u zaman Roma mparatorlu u d nemlerine uzanan tarihsel arka planlar n da sunmay ihmal etmiyor 20 nci y zy l ba nda, ta radaki Ermeni din g revlilerince haz rlanm n fus d k mlerini temel alan K vorkian, birka ki i de olsa, Ermeni n fusu bar nd ran her k y 20 nci y zy l ba lar nda ba l oldu u kaza, sancak ve vilayet baz nda ele al yor.Frans zca orijinalinde Ermenice, Rumca, K rt e vb eski adlar yla an lan, ancak ulus devlete ge i s recinde T rk ele tirilen k y, bucak gibi yerle im birimlerinin bug nk adlar n n da T rk e bas mda ilave edilmi olmas , eseri daha da i levsel k l yor.1915 ncesinde Osmanl mparatorlu u nda Ermeniler, 19 ncu y zy l sonu ve 20 nci y zy l n ba nda u rad klar katliamlarla ya ad co rafyadan bug n art k tamamiyle silinmi olan kadim bir halk n detayl bir foto raf n sunuyor.

  • Free Read [Memoir Book] ☆ 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler - by Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu º
   103 Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu
  • thumbnail Title: Free Read [Memoir Book] ☆ 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler - by Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu º
   Posted by:Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu
   Published :2018-09-07T03:58:32+00:00

  About "Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu"

   • Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu

    Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler book, this is one of the most wanted Raymond H. Kévorkian Paul B. Paboudjian Mayda Saris Sosi Dolanoğlu author readers around the world.


  315 Comments

  Leave a Reply