Lacivert Taşı

Lacivert Taşı

Sevinç Çokum / Jan 20, 2020

Lacivert Ta Lacivert Ta yk s her ne kadar y zy l n ilk y llar nda ba l yor gibi g r nse de asl nda zelde g neydo u genelde ise t m Anadolu co rafyas n n melalini potas nda eriten bir kitap pekyolu ticaretinin

 • Title: Lacivert Taşı
 • Author: Sevinç Çokum
 • ISBN: 9786054322
 • Page: 344
 • Format: None
 • Lacivert Ta yk s her ne kadar 20 y zy l n ilk y llar nda ba l yor gibi g r nse de asl nda zelde g neydo u, genelde ise t m Anadolu co rafyas n n melalini potas nda eriten bir kitap pekyolu ticaretinin son temsilcilerinden, g neydo ulu er i bir ailenin hik yesi bu Koca bir imparatorluktan arta kalan bir avu toprakta, Arap ya da Ermeni, T rk ya da K rt olmay neLacivert Ta yk s her ne kadar 20 y zy l n ilk y llar nda ba l yor gibi g r nse de asl nda zelde g neydo u, genelde ise t m Anadolu co rafyas n n melalini potas nda eriten bir kitap pekyolu ticaretinin son temsilcilerinden, g neydo ulu er i bir ailenin hik yesi bu Koca bir imparatorluktan arta kalan bir avu toprakta, Arap ya da Ermeni, T rk ya da K rt olmay nemsemeden insan olmay , insan kalmay ba arabilmi bir az nl n hik yesi Bir zamanlar n bilimle, sanatla ama illa ki incelikle yo rulmu biter topraklar n n nas l orakla t n n hik yesi Karde lik co rafyas ndaki d manl n hik yesi Y z y l nce kaybetti imiz g nden beri d ne d ne aray p da bir t rl bulamad m z Lacivert Ta n n hik yesi Yollara bakt m gece fenerlerinde arad m, ak p giden sularda, u u an yapraklarda arad m Saadet ve ac her yerdeydi, hem i i e Dalgal , damarl bir ta gibi Mavisi, firuzesi, grisi, laciverdi i i e Can eki en bir kertenkelede, a lara tak lm bir kelebekte Sordum, a rd m unu anlad m ki, o lum Tutku nun dedi i gibi, Her ey ve evren bir b t nd r

  • Best Download [Sevinç Çokum] Â Lacivert Taşı || [Chick Lit Book] PDF ☆
   344 Sevinç Çokum
  • thumbnail Title: Best Download [Sevinç Çokum] Â Lacivert Taşı || [Chick Lit Book] PDF ☆
   Posted by:Sevinç Çokum
   Published :2018-012-03T05:00:47+00:00

  About "Sevinç Çokum"

   • Sevinç Çokum

    T rk yazar, air Hisarc lar ak m temsilcilerinden Hik ye, roman ve senaryo yazar lk ve ortaokulu stanbul da okuyan Sevin okum, 1970 y l nda stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat B l m n bitirdikten sonra bir m ddet edebiyat retmenli i yapt 1975 te retmenlikten ayr larak edeb al malara y neldi T rk Edebiyat dergisinin yaz i leri m d rl g revini y r tt kten sonra T rkiye gazetesinde de yazd.Sevin okum edebiyat d nyas yla hik yeleriyle tan t Hik yeleri Hisar, T rk Edebiyat ve T re dergilerinde kan Sevin okum, ilk hik ye kitab na E ik A a lar ad n vermi tir.Daha sonra romana y nelerek sosyal ve tarih konular i leyen Sevin okum, hik yelerinde stanbul un gelenek i semtlerinin sosyal yap s ndan kesitler verdi yaln zl ve dayan may i ledi Romanlar nda sosyal konular n yan nda tarih konulara da a rl k vererek esir T rklerin st raplar n dile getirmi tir.


  786 Comments


  Leave a Reply