آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا

آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا

غلامحسین معماریان / Feb 17, 2020

None

 • Title: آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا
 • Author: غلامحسین معماریان
 • ISBN: 9789649973
 • Page: 156
 • Format: Paperback
 • None

  • ↠ آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا || ✓ PDF Read by ↠ غلامحسین معماریان
   156 غلامحسین معماریان
  • thumbnail Title: ↠ آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا || ✓ PDF Read by ↠ غلامحسین معماریان
   Posted by:غلامحسین معماریان
   Published :2018-09-17T11:52:37+00:00

  About "غلامحسین معماریان"

   • غلامحسین معماریان

    غلامحسین معماریان Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا book, this is one of the most wanted غلامحسین معماریان author readers around the world.


  984 Comments

  1. درون گرایی در معماری : از واژه درونگرایی می توان معانی مختلفی را استنباط کرد . این واژه قبل از اینکه رنگ معماری به خود بگیرد از دیدگاه اخلاقی و عرفانی نیز در بر گیرنده معانی و مفاهیمی می باشد تودار بودن ، گرایش به حالات درونی و پرهیز از نشان دادن آن حالات به صورت تظاهر ، بعضی از ا [...]
  Leave a Reply