Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı

Mustafa Kutlu / Dec 14, 2019

Tahir Sami Bey in zel Hayat Tahir Sami Bey in zel Hayat esasen g n m zde bir kitapseverin hususi er evesini vermek isteyen bir al ma Esere edebi mahiyet kazand ran husus hem modern kurgusundan hem de uzun hik ye format ndaki

 • Title: Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı
 • Author: Mustafa Kutlu
 • ISBN: 9759951818
 • Page: 119
 • Format: None
 • Tahir Sami Bey in zel Hayat , esasen g n m zde bir kitapseverin hususi er evesini vermek isteyen bir al ma Esere edebi mahiyet kazand ran husus, hem modern kurgusundan hem de uzun hik ye format ndaki anlat m ndan kaynaklan yor Temel niteli i ise bir tutku hik yesi olu unda aranmal d r o u tutkular gibi sahibini bir ba na b rakan ve dramatik sona do ru g t ren bir Tahir Sami Bey in zel Hayat , esasen g n m zde bir kitapseverin hususi er evesini vermek isteyen bir al ma Esere edebi mahiyet kazand ran husus, hem modern kurgusundan hem de uzun hik ye format ndaki anlat m ndan kaynaklan yor Temel niteli i ise bir tutku hik yesi olu unda aranmal d r o u tutkular gibi sahibini bir ba na b rakan ve dramatik sona do ru g t ren bir ser venin hik yesiYazar, Tahir Sami Bey in ki ili indeki temelleri ku ak ncesine kadar g t r yor As l i i ve al t mek n, esrarengiz denilebilecek yap s yla okurda merak uyand r yor Biz zellikle bu kitapta zel hayat n ele al n ve irdeleni ini arayabiliriz Ama yazar burada bir psikolojik tahlil ve k k rt c bir a l m yerine toplumumuzun de er h k mlerine ba l kalarak meselenin z ne i aret etmekle yetiniyor kitap yurdu

  Tahir Sami Bey in zel Hayat Kitap zeti Mustafa Kutlu Tahir Sami Bey in zel Hayat zeti Tahir Sami Bey in zel Hayat yazar n Mustafa Kutlu stanbul a gelip, oradaki tarihi yerleri gezip, renme merak ndan ba lar Mustafa Kutlu, y ld r stanbul da tarihi mekanlar geziyordur. Tahir Sami Bey in Ozel Hayati by Mustafa Kutlu Jan , Tahir Sami Bey in Ozel Hayati has ratings and reviews Mustafa Kutlu bu kez bir tutku hikayesiyle kar m zda Sahibini bir ba na b rakan ve onu d Tahir Sami Bey in zel Hayat okudu um kitaplar Bu y l n kitab Tahir Sami Bey in zel Hayat A ustos , Dergah yay Kitap uzun bir hikayeden olu uyor Kutlu, kitab n ad na uygun olarak Tahir Sami Bey in hayat n hikaye ediyor Tahir Sami, unutulmu , kimsenin u ramad bir devlet dairesinde ar iv memurlu u yapan kitap a biri. TAH R SAM BEY N ZEL HAYATI MUSTAFA KUTLU ZET Jan , TAH R SAM BEY N ZEL HAYATI MUSTAFA KUTLU ZET NCELEME Kitap Bey Loading Unsubscribe from Kitap Bey Cancel Unsubscribe Working Tahir Sami Bey in zel Hayat Quotes by Mustafa Kutlu Tahir Sami Bey in zel Hayat by Mustafa Kutlu ratings, . average rating, reviews Tahir Sami Bey in zel Hayat Quotes showing of Ki inin zel hayat n n mahrem k elerini bilmek iste i biraz da bizim sfli arzular m z n eseridir. acem y ld r m TAH R SAM BEY N ZEL HAYATI Tahir Sami Bey in zel Hayat , Kutlu nun modernite tepkisininen yo un gzlemlendi i hikyelerinden biridir Bu al mada ilk olarak modernite kavram na a kl k getirilmeye al lacak ard ndan da Mustafa Kutlu nun Tahir Sami Bey in zel Hayat adl eserinde modernite tepkisi incelenmeye al lacakt r. Tahir Sami Bey in zel Hayat Mustafa Kutlu Tahir Sami Bey in zel Hayat , bir biyografi tarz nda, Tahir Sami Bey in byk dedesinden ba lamak zere stanbul da mtevaz ve alaturka bir ya am sren Erzincan E in li bir ailenin ku a n tan t yor bize Ailenin en kk ferdi Tahir Sami Bey e kadar geimlerini ciltilik zanaatiyle idame ettiriyor aile. kkdnyam Okuduka Tahir Sami Bey in zel Hayat Mart Okuduka Tahir Sami Bey in zel Hayat Tahir Sami Bey in zel Hayat szleri ve al nt lar Tahir Sami Bey in zel Hayat , kendini kitaba, dergiye, bilgiye kar l ks z adayan, ancak toplumdan hibir kabul ve iltifat grmeyen, bir bak ma harcanm bir mrn hikyesidir Bu hikye bizi, aram zda hl dola an Tahir Sami Beylere daha bir efkat ve sayg yla yakla mam z sa layabilir. Yoldaki Kalemler MUSTAFA KUTLU TAH R SAM BEY N Tahir Sami Bey in zel Hayat yine bu soyutlama ba ar s ierisinde bana ta rada ya ayan sanat edebiyat tutkunlar n n ak betine ok uygun geldi Olu turdu u ktphanesinin, bekrl n n, yaln zl n n, dergicili inin makes bulmamas kahraman m z n lmyle noktaland.

  • [PDF] Download ✓ Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı | by ↠ Mustafa Kutlu
   119 Mustafa Kutlu
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı | by ↠ Mustafa Kutlu
   Posted by:Mustafa Kutlu
   Published :2018-09-17T18:21:46+00:00

  About "Mustafa Kutlu"

   • Mustafa Kutlu

    1947 de Erzincan da do du Erzincan Lisesi ni 1963 , Erzurum Atat rk niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat b l m n bitirdi 1968.Tunceli ve stanbul da edebiyat retmenli i yapt retmenlikten ayr larak 1974 Derg h Yay nlar nda idareci olarak al maya ba lad.Hareket ve Derg h dergileriyle, T rk Dili Edebiyat Ansiklopedisi nin yay n faaliyetlerini y r tt.Senaryolar yazd Televizyonda sohbet programlar yapt.Mustafa Kutlu EserleriHikayeOrtadaki Adam 1970 ,G n l i 1974 , Yoku a Akan Sular 1979 , Yoksulluk imizde 1981 , Ya Tahamm l Ya Sefer 1983 ,Bu B yledir 1990 , S r 1990 , Arkakapak Yaz lar 1995 , H z n ve Tesad f 1998 Uzun Hik ye 2000 , Beyhude mr m 2001 , Mavi Ku Hikaye 2002.Deneme Akasya ve Mandolin 1999 ncelemeSabahattin Ali 1972 Sait Faik in Hikaye D nyas 1968


  895 Comments

  1. Kitap yalın, akıcı ve basit bir dil ile yazılmış. Yazar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sabahattin Ali'den etkilenmiş. Kitapta bunu net şekilde gozlemleyebiliyorsunuz. Bunun yanında yazarın 160 sayfalık hikayeye 4 kuşak sığdırmasi bence gereksiz olmuş. Kitabı yuzeysellestirmis. Son olarak güzel bir yolculuk kitabi olabileceğini düşünüyorum.


  2. Mustafa Kutlu'nun redaksiyona ihtiyaç duymaksızın, oluş biçimini olduğu gibi aktardığı hissiyatı vererek kaleme aldığı bu kitap, Kutlu'nun dikkatini celbeden metruk bir devlet binasından içeri girmesiyle başlayıp -ki ne zaman heybetli, taş binalar görsem "acaba bu muydu" derim- Tahir Sami Bey'i ve onun ilginç uğraşısını, hikayesini keşfetmesiyle devam ediyor. Kitabı okuyalı birkaç sene oldu fakat en aklımda kalan şeylerden biri "gümüş kağıtçılık" dükkan is [...]


  3. Tahir Sami Bey i okurken mutlu oldum, üzüldüm, kızdım Tahir Sami Bey ile beraberdim sanki gölgesi sanki üzerinde onu her daim takip eden bir bulut misali 😊 Kutlu bu kitabında postmodernizm den üstkurmaca tekniğini kullanır. Bu bir nevi yazarın sizinle iletişime geçtiği her şeyin bir kurmaca yani oyun olduğunu size hatırlattığı metin ile okur arasında bir yerde durduğu bir tekniktir. Son olarak da öykü de zamanın insanlar üzerindeki etkisi ( sanki Tahir Sami Bey hic [...]


  4. çok şey anlatacak gibi başlayan Bosch bir kitap! biraz sosyal duyarlılık sosu: koy dergisi, köy kütüphanesi, çakma kürk mantolu Madonna hikayesi surete aşık olma geyikleri, kitap ve yalnızlık klişeleri ne bu yahu


  5. Kutlu'nun en hoşuma giden kitabı. Caro Diario filmindeki günlük yazarı gibi gezdiriyor Kutlu da. Evleri, sokakları görür gibi, arşiv odasındaki kağıtlara dokunur gibi oluyorsunuz çoğu zaman. Ve Tahir Sami Bey ile tanışmak istiyorsunuz. Kutlu yazsın biz okuyalım, bu.


  6. "vay be! görüyorsun aziz okuyucu, birden''beklenen adam'' oldum çıktım. ama buna şaşırmayın. sizleri de tek tek şu gökkubbenin altında mutlaka bir bekleyen vardır.karşılaşmak!ah, onu bilememonun adı kader.''  7. sizleri de tek tek şu gökkubbenin altında mutlaka bir bekleyen vardır.karşılaşmak!…ah, onu bilememonun adı kader.”
  Leave a Reply