Yazarın Yalnızlık Burcu

Yazarın Yalnızlık Burcu

Semih Gümüş / Dec 11, 2019

Yazar n Yaln zl k Burcu Marguerite Duras Kitap yazan birinin evresindeki teki insanlarla aras na her zaman bir mesafe koymas gerekir diyor Raymond Queneau nun s z n aktar yor sonra Ba ka hi bir ey yazmay n yaz n te bunu

 • Title: Yazarın Yalnızlık Burcu
 • Author: Semih Gümüş
 • ISBN: 9789750708855
 • Page: 182
 • Format: Paperback
 • Marguerite Duras, Kitap yazan birinin, evresindeki teki insanlarla aras na her zaman bir mesafe koymas gerekir, diyor Raymond Queneau nun s z n aktar yor sonra Ba ka hi bir ey yazmay n, yaz n te bunu, imdi i inde ya amak zorunda kald m z edebiyat d nyam za anlatmaktan daha zoru yok nk bug n n yazar , ya ad d nemi yarat c l yla ta land rmak yerine,Marguerite Duras, Kitap yazan birinin, evresindeki teki insanlarla aras na her zaman bir mesafe koymas gerekir, diyor Raymond Queneau nun s z n aktar yor sonra Ba ka hi bir ey yazmay n, yaz n te bunu, imdi i inde ya amak zorunda kald m z edebiyat d nyam za anlatmaktan daha zoru yok nk bug n n yazar , ya ad d nemi yarat c l yla ta land rmak yerine, o d nemin kendisi i in varoldu unu d necek kadar narsistik yan lsamalar i inde.Semih G m , de i ik zamanlarda kaleme ald denemelerini toplad bu kitab n n yay nland y l bas ndan, edebiyat d nyas ndan b y k ilgi g rm t Yazar n Yaln zl k Burcu, o g nden bug ne zellikle gen yazarlar n el kitaplar ndan biri oldu Bu kitaptaki denemeler, edebiyat n, sanat n kollar na uzanmakla kalm yor, yazar n tutumuna ili kin nerilerde de bulunuyor.

  • Best Download [Semih Gümüş] ✓ Yazarın Yalnızlık Burcu || [Horror Book] PDF ↠
   182 Semih Gümüş
  • thumbnail Title: Best Download [Semih Gümüş] ✓ Yazarın Yalnızlık Burcu || [Horror Book] PDF ↠
   Posted by:Semih Gümüş
   Published :2018-010-15T08:03:13+00:00

  About "Semih Gümüş"

   • Semih Gümüş

    Semih G m , T rk yazar Ankara Fen Lisesi ve Gazi Lisesi nden sonra, 1981 de Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi ni bitirdi lk yaz s ayn y l Yazko Edebiyat Dergisi nde yay nland 1981 1985 y llar nda Yar n Dergisi nin genel yay n y netmenli ini yapt 1995 2005 y llar nda Adam yk Dergisi nin genel yay n y netmenli ini y r tt 2006 Aral k ay nda Notos yk Dergisi ni kard ve imdilerde bu derginin genel yay n y netmenli ini y r t yor Kendine zg bir ele tiri anlay na sahip olan Semih G m n 1991 de Roman Kitab , 1994 te Kara Anlat Yazar , Kar l ks z Yaz lar, Yaz n n ve Tarihin Bilinci, 1996 da Cevdet Kudret Ele tiri d l n alan Ba kald r ve Roman, 1999 da yk n n Bah esi, 2002 de Puslu Ada, 2003 te Yaz n n Sarkac Roman, 2005 te Yazar n Yanl zl k Burcu adl kitaplar yay nland.Eserleri Yazar n Yaln zl k Burcu Can Yay nlar Ba kald r Ve Roman Can Yay nlar yk n n Bah esi Can Yay nlar Ele tirinin Sis an Can Yay nlar Kara Anlat Yazar V S AT O BENER Can Yay nlar Futbol ve Biz Can Yay nlar Modernizm ve Postmodernizm Can Yay nlar


  240 Comments

  Leave a Reply